J&M

Samtal och Coaching


Behöver du någon att prata med, tänka högt inför och få reflektioner av?

Det kan handla om ditt förhållande, om andra relationer, på jobbet, i familjen, om släkt, vänner eller om dig själv i din nuvarande situation, utifrån dina önskemål.

Det kan också handla om din historia, ett behov av att sätta ord på och formulera din bakgrund på ett sätt som gör det begripligt för dig själv och som kan sätta punkt för vad som varit.

Upplever du att du inte är förstådd och saknar du verktyg att förklara? 

Har du svårt att hitta din roll som bonusförälder, svårt i relation till familjesystemet eller behöver du bara få möjligheten att säga sådant du inte vågar, kan eller vill i den miljön du befinner dig? Känner du dig kanske utnyttjad, tagen för given? 

Lever du som anhörig till någon med problematik som du själv behöver prata om?

Är du ett maskrosbarn, ungt som vuxet?

Behöver du, eller känner du någon som behöver hjälp att hitta rätt i det svenska systemet? Det kanske finns behov av stöd men utan kunskap om vart du ska vända dig eller vad du behöver göra. Många saknar bara rätt telefonnummer, eller undrar hur man i Sverige bör förhålla sig till samhället. Du kanske bara behöver någon som lyssnar och guidar dig?

Oavsett vad du sitter med för utmaningar och behov, kontakta oss så kan vi se om vi är rätt hjälp för just dig. Om ja, så gör vi en plan för hur vi går vidare. Om nej, så försöker vi guida dig till rätt stöd.

Skriv till oss, antingen via sms eller e-post, eller prata in på telefonsvararen. Berätta kort vad du önskar, så kontaktar vi dig.


Jonas Svenborn: 
0723- 222281  

Malin Karlsson:

mk.samtal@gmail.com

0738- 772461