Malin Karlsson

Störst vana att hjälpa..

...Föräldrar till barn med någon form av diagnos eller funktionsnedsättning, barn i skolåldern, med svårigheter som påverkar dels individen men därigenom också hela familjesystemet

...Föräldrar till vuxna barn som lider av psykisk ohälsa. Som har barn utan förmåga att klara sig själva

...Anhöriga till partner eller annan som lider av psykisk ohälsa, missbruk eller annan sjukdom

...Du som behöver reflektera, berätta för någon som kan reflektera inför dig, hitta mönster, bolla idéer och tankar som kan innebära nya perspektiv på vad du är med om, vad du kan behöva

...Dig som behöver någon som bara lyssnar, möter dig i din berättelse, utifrån dina behov

...Dig med stressrelaterade problem och utmaningar. Du som behöver sortera, hitta dina vardagsstressorer och få hjälp med vilka förändringar som kan leda till att hitta mer balans i livet


Utbildning:

Familjeterapeut, systemteoretisk, 2-årig

Social omsorg, 3-årig

Anhörigkunskap, 1-årig

Handikappvetenskap, 1-årig

Mäns våld mot kvinnor, 1-2 år

Kurser:

MI - Motiverande samtal

ATV - Alternativ till våld

Jourkvinnor, kvinnojour

Våld i nära relationer

Våld mot barn, psykiskt och fysiskt

Signs Of Safety

BRA-samtal

Om mig

I hela mitt yrkesliv har jag arbetat med socialt arbete. Jag har arbetat med utveckling och ledning av anhörigstöd, familjebehandling, dagliga verksamheter, bostäder med särskilt stöd och service inom LSS, boendestöd och personliga assistenter, samt projektledning och utbildning om våld i nära relationer. Jag har också arbetat som personlig assistent till personer med olika funktionsnedsättningar, ledsagare/avlösare samt kontaktperson.

Som person är jag genuint nyfiken på människors berättelser. Jag har en varm och trygg utstrålning som gör att människor känner tillit. Med ett systemteoretiskt förhållningssätt hittar jag lösningar i helheten med fokus på orsaker snarare än symptom. För mig är det viktigt med flexibilitet, öppenhet för olika lösningar och nya vägar att nå målen. Jag är ständigt öppen för att utvecklas och bli bättre.

Med en tro på att klienten inte blir modigare än terapeuten, vill jag med mitt engagemang, förmåga att lyssna samt med motiverande samtal, bidra till människors utveckling. Att få fatt i en skillnad som gör skillnad för människors förändring, känns meningsfullt för mig.

Det är just att göra skillnad som gjort att jag fortsätter arbeta med förändring i människors liv. Jag tycker om människor, att hjälpa människor med små medel där jag fått fatt i små, små punkter av igenkänning kopplat till mig själv. För jag tror på att gå in med sin egen personlighet i samtalet, utan att bli för privat, kan skapa en starkare trygghet för klienten. Det blir ett möte, som inte endast i text säger att vi möter "dig" i din berättelse, det ska kännas också.

Vi skapar en relation med den vi möter och hur den relationen kommer att se ut beror på grunden i berättelsen, kemin och vad vi arbetar för och emot.

Jag är:

KOMMUNIKATIV Är bra på att se människan jag möter och deras helhet. Är uppmärksam som lyssnare och upptäcker lätt detaljer och nyanser i samtal med andra. Låter individer definiera sin egen verklighet. Min vägledning har stärkt många människor.

ENGAGERAD Jag är initiativtagande och hängiven med positiv energi. Detta har lett till att jag ofta har bidragit till att ge människor kraft till förändring.

RELATIONSORIENTERAD Har ett ödmjukt förhållningssätt med fokus på individen och dess värld och sammanhang. Har lätt att skapa kontakter och samarbeta med andra aktörer.

Främst av allt är jag mor till två barn och maka till en make. 

Arbetslivserfarenhet

Familjebehandlare i Botkyrka kommun (ca 2 år), hemmabaserad familjebehandling/miljöterapi, en frivillig insats beviljad av socialtjänsten

Anhörigkonsulent i Haninge och Järfälla (ca 6 år), stöd på individ- och gruppnivå till anhöriga som sökt hjälp utifrån att de lever med personer i sin omgivning med funktionsnedsättning och/eller sjukdom 

Enhetschef/Verksamhetschef i Lund/Värmdö/Nynäshamn/Haninge (ca 15 år), personlig assistans, ledning och verksamhetsutveckling av olika bostäder med särskilt stöd och service inom LSS, samt daglig verksamhet 

Kontaktperson, Ledsagare/Avlösare, Personlig Assistent (ca 16 år)till olika personer med olika funktionsnedsättningar, allt ifrån fysisk funktionsnedsättning, autism, utvecklingsstörning och språkstörning.